Aktiviteter
Loading...
Senaste kommentarer
  Senaste bilder från våra gallerier Se alla bilder »

  Våra medlemmar kallas härmed till årsmöte

  Torsdag den 12 April 2018, klockan 18.00

  Lokal: Telia:s lokaler på Antennvägen 2 Birsta Sundsvall

  Dagordning för årsmötet

  1.Årsmötet öppnas

  2.Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt

  3.Godkännande av dagordningen

  4.Val av ordförande och sekreterare för mötet

  5.Val av två justeringsmän tillika rösträknare

  6.Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017

  7.Fastställande av resultat och balansräkning verksamhetsåret 2017

  8.Revisorernas berättelse för samma period

  9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2017

  10.Fastställande av medlemsavgifter för 2018

  11.Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018

  12.Val av ordförande på ett år

  13.Val av 2st styrelseledamöter på två år

  14.Val av 2st suppleanter på ett år

  15.Val revisorer på ett år

  16.Val av valberedning på ett år

  17.Övriga frågor

  18.Mötet avslutas

  Välkommen Styrelsen

  Hej!
  Våra medlemmar kallas härmed till årsmöte
  Tisdag den 28 februari 2017, klockan 18.00
  Lokal: Telia:s lokaler på Antennvägen 2 Birsta Sundsvall
  Dagordning för årsmötet
  1.Årsmötet öppnas
  2.Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt
  3.Godkännande av dagordningen
  4.Val av ordförande och sekreterare för mötet
  5.Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6.Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016
  7.Fastställande av resultat och balansräkning verksamhetsåret 2016
  8.Revisorernas berättelse för samma period
  9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2016
  10.Fastställande av medlemsavgifter för 2017
  11.Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017
  12.Val av ordförande på ett år
  13.Val av Kassör
  14.Val av Sekreterare
  15.Val av suppleanter på ett år
  16.Val revisorer på ett år
  17.Val av valberedning på ett år
  18.Övriga frågor
  19.Mötet avslutas
  Välkommen Styrelsen

  Vi kör träningar på onsdagar, både under inomhus säsongen vintertid och utomhussäsongen på sommaren.

  Gå med i vår mail-lista och gilla oss på facebook för mer information.

  Hur du blir medlem på vår mail-lista hittar du under ”medlem”.

  Våra medlemmar kallas härmed till årsmöte
  Tisdagen den 25 februari 2014, klockan 18.00
  Lokal: NCC:s lokaler på Erstagatan 4

  Dagordning för årsmötet
  1.Årsmötet öppnas
  2.Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt
  3.Godkännande av dagordningen
  4.Val av ordförande och sekreterare för mötet
  5.Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6.Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013
  7.Fastställande av resultat och balansräkning verksamhetsåret 2013
  8.Revisorernas berättelse för samma period
  9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för verksamhetsåret
  2013
  10.Fastställande av medlemsavgifter för 2014
  11.Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2014
  12.Val av ordförande på ett år
  13.Val 2st styrelseledamöter på två år
  14.Val av suppleanter på ett år
  15.Val revisorer på ett år
  16.Val av valberedning på ett år
  17.Övriga frågor
  18.Mötet avslutas
  Välkommen Styrelsen

  Veckans träning är flyttad till 2013-03-20 kl 20:30 pga för få deltagare. Maila mig på
  per-erik@johansson.se om ni kommer och paddlar.

  //Per-Erik

  Hej!

  Våra medlemmar kallas härmed till årsmöte
  Måndagen den 11 mars 2013, klockan 18.00
  Lokal: NCC:s lokaler på Erstagatan 4

  Dagordning för årsmötet

  1.Årsmötet öppnas
  2.Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt
  3.Godkännande av dagordningen
  4.Val av ordförande och sekreterare för mötet
  5.Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6.Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012
  7.Fastställande av resultat och balansräkning verksamhetsåret 2012
  8.Revisorernas berättelse för samma period
  9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för verksamhetsåret
  2012
  10.Fastställande av medlemsavgifter för 2013
  11.Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2013
  12.Val av ordförande på ett år
  13.Val 2st styrelseledamöter på två år
  14.Val av suppleanter på ett år
  15.Val revisorer på ett år
  16.Val av valberedning på ett år
  17.Övriga frågor
  18.Mötet avslutas

  Välkommen Styrelsen

  Sista träningen innan jul är 5 dec kl. 20:45 i Njurunda simhall. Meddela Maria om du kommer! Ses där!

  Den 7 nov är träningen inställd då det är många som är bortresta. Vi ses åter den 21 nov i bassängen!

  På onsdag, den 10 0kt kl. 20:45-21:45, börjar vi höstens första inomhusträning i Njurundahallen.

  Meddela Maria om du kommer! Vi behöver vara minst 5st för att det ska gå ihop, vilket Maria behöver veta senast måndag kl. 12 för att ev. avboka i tid.

  Efter den 10 okt kör vi varannan vecka: 24 okt, 7 nov och 21 nov.

  Kostnad: 40kr/medlem, 80kr/icke medlem

  http://www.sportnu.se/697373/maria-spoade-killarna-pa-sm/